Strefa zagrozenia bhp

Że w poszczególnym pomieszczeniu dostają się substancje łatwo wybuchowe, wystarczająca ilość tlenu albo utleniacza, a także efektywny zapłon, można świadczyć o potencjalnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to plan, który stanowi grany do stłumienia wybuchu.

Jego granie liczy na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a potem zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten służy bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Przedstawia go spróbowana i funkcjonalna metoda, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego korzyściami jest plus to, że przydaje się do wewnątrz i na zewnątrz, jest czytelny w manipulacji i transporcie, Jest i popularną i silną możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dobrana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z zespołem tłumienia wybuchu. Istnieje zatem głównie dokładna i popularna metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla też są stosowane najczęściej do ochrony aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich żyją pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu. Są i doskonałą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z sposobem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej zamontowany jest detonator za spiralą rozcinającą. Stanowi on tworzony za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w bardzo bliskim etapie. Istnieją one wykonane mieszanką proszku, który po rozpyleniu w danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W sukcesie zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, wiąże się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one dokonane wodą, która wypełnia się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy zakłada się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda stosuje się gotować, a obiekt natychmiast wypełnia się parą. Butle te są wykonane zgodnie z dyrektywą ATEX.