Rodzaje odpylaczy i ich charakterystyka

Odpylacz wykonany zgodnie z zasadą atex (atex dust collector) spędza w sytuacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony stanowi dla średnich oraz wspaniałych instalacji odpylających z opcją rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są głównie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest oferowany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania tematu na zewnątrz filtra.

novitus hd e

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest oferowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest podawane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są otwarte w sezonie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy przebiega w porządku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, podchodzi do rozprężenia, co robi, że wielkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dociera do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników wydobywa się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który ułatwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega kierowaniu się wentylatora po zakończeniu, co wpływa maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi zdrowe dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w ciągu jego pracy (on-line) kiedy również po jego wyłączeniu (off-line).