• Rejestracja firmy
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji
 • Deklaracje podatkowe osób fizycznych i prawnych
 • Podatek od towarów i usług VAT
 • Konsolidowanie sprawozdań finansowych
 • Audyt, badanie bilansów
 • Kalkulacja wynagrodzeń
 • Deklaracje podatkowe i ZUS
 • Konsultacje w zakresie stosowania prawa pracy
 • Reprezentowanie Klienta przed organami skarbowymi i sądem
PROMOCJA: pierwszy miesiąc księgowania za złotówkę dla firm rozpoczynających z Biurem współpracę.
PROMOCJA: Klienci, z których polecenia przyjdą do Biura nowi klienci, otrzymują trzymiesięczny 10-procentowy rabat na wszystkie usługi.

Oferta

Biuro Księgowo-Rachunkowe PARTNERZY prowadzi księgowość podmiotów gospodarczych z kapitałem krajowym i zagranicznym według Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami). Wykonuje zadania w swojej siedzibie w Warszawie przy placu Na Rozdrożu 3, lokal nr 1, lub u Klienta. Zamieszczona dalej lista standardowych usług jest jedynie informacyjna i może podlegać negocjacjom. Biuro chętnie dostosuje się do życzeń i potrzeb Zleceniodawców.

Oto nasza oferta:

AUDYT

 • Przeglądy śródroczne
 • Badanie planów przekształceniowych
 • Badanie bilansów
 • Nadzorowanie ksiąg i rozliczeń z Budżetem prowadzonych przez księgowość Klienta
 • Weryfikacja poprawności prowadzenia ksiąg u Klienta
 • Postępowanie likwidacyjne i upadłościowe
 • Przeglądy sprawozdań finansowych

KSIĘGOWOŚĆ
Kompleksowe prowadzenie księgowości

 • Rejestracja firmy z przygotowaniem formalności
 • Bilans otwarcia
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Deklaracje podatkowe osób fizycznych i prawnych
 • Podatek od towarów i usług VAT
 • Śródroczne i roczne sprawozdania finansowe
 • Konsolidowanie sprawozdań finansowych
 • Sprawozdania do GUS
 • Przelewy bankowe
 • Nadzór nad bieżącym prowadzeniem księgowości
 • Odpisy zaświadczeń i wypełnianie wniosków
 • Wnioski kredytowe, leasingowe i inne
 • Konsultacje i pomoc przy zgłaszaniu wniosków w Urzędzie Patentowym
 • Konsultacje z zakresu rachunkowości

KADRY I PŁACE
Kompleksowe usługi związane ze sporządzaniem list płac

 • Kalkulacja wynagrodzeń wynikających z różnego rodzaju umów
 • Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Składki ZUS
 • Deklaracje podatkowe i ZUS
 • Roczna informacja o dochodach i pobranych zaliczkach
 • Roczne rozliczanie podatkowe pracowników
 • Elektroniczne i papierowe przelewy
 • Paski wynagrodzeń dla pracowników
 • Umowy o pracę
 • Wydawanie książeczek ubezpieczeniowych
 • Kompletowanie dokumentów emerytalnych i rentowych
 • Raporty dla zarządu
 • Konsultacje w zakresie stosowania prawa pracy

Poza tym, pomoc przy wdrażaniu systemu obiegu dokumentów oraz "trudne sprawy" – wyprowadzanie zaległości, stabilizacja płynności finansowej itp.

DORADZTWO PODATKOWE

 • Reprezentowanie Klienta przed organami skarbowymi i sądem
 • Wyjaśnienia dla organów skarbowych i odwołania od ich decyzji
 • Porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych

SZKOLENIA

 • Warsztaty i kursy zwiększające kwalifikacje kadry kierowniczej i pracowników