• Rejestracja firmy
  • Bieżące ewidencjonowanie operacji
  • Deklaracje podatkowe osób fizycznych i prawnych
  • Podatek od towarów i usług VAT
  • Konsolidowanie sprawozdań finansowych
  • Audyt, badanie bilansów
  • Kalkulacja wynagrodzeń
  • Deklaracje podatkowe i ZUS
  • Konsultacje w zakresie stosowania prawa pracy
  • Reprezentowanie Klienta przed organami skarbowymi i sądem
PROMOCJA: pierwszy miesiąc księgowania za złotówkę dla firm rozpoczynających z Biurem współpracę.
PROMOCJA: Klienci, z których polecenia przyjdą do Biura nowi klienci, otrzymują trzymiesięczny 10-procentowy rabat na wszystkie usługi.

Witamy

Biuro PARTNERZY zostało założone w 1995 r. w Warszawie z myślą o profesjonalnej obsłudze małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych. Wykształcony, fachowy i z ogromnym doświadczeniem personel Biura oferuje usługi w zakresie księgowości, rachunkowości, podatków, audytu i spraw kadrowo-płacowych. W skład naszych pracowników wchodzą osoby z uprawnieniami biegłych rewidentów, doradców podatkowych i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Właścicielami firmy są Agata i Mirosław Dąbrowscy - oboje po wyższych studiach w zakresie rachunkowości, posiadacze licencji ministra finansów oraz wszystkich obowiązujących ubezpieczeń.

Od momentu powstania Biuro PARTNERZY obsługuje przede wszystkim podmioty związane z działalnością wydawniczą (głównie wydawnictwa branżowe), biura nieruchomości, kancelarie prawne, agencje reklamowe i biura turystyczne; jednak niemałą liczbę jego klientów stanowią także osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. Codzienne funkcjonowanie Biura polega na sprawnym, wszechstronnym i nowoczesnym traktowaniu powierzonych sobie zadań przez wyspecjalizowaną i utytułowaną kadrę z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i programów. Filozofię działania zaś w wystarczający sposób określają cztery słowa: terminowość, solidność, rzetelność i odpowiedzialność.

Niezaprzeczalnymi atutami PARTNERÓW są poza tym: wykonywanie zadań w sposób dopasowany do potrzeb i oczekiwań klientów, usługi związane z pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej (doradztwo ekonomiczno-organizacyjne, informowanie o możliwościach skorzystania z funduszy UE itp.) oraz drugi obszar działalności firmy: konsulting i szkolenia.

Zespół Biura specjalizuje się głównie w następujących dziedzinach:

AUDYT – badanie sprawozdań finansowych, nadzorowanie ksiąg i rozliczeń z Budżetem, prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego

KSIĘGOWOŚĆ – prowadzenie ksiąg w pełnym zakresie, nadzór nad bieżącym prowadzeniem księgowości, sporządzanie deklaracji podatkowych, szkolenia w zakresie bhp, sporządzanie biznesplanów, pomoc w wyborze sposobu księgowania dla konkretnego rodzaju działalności, rejestracje firm z przygotowaniem formalności, przygotowanie wniosków kredytowych, leasingowych itp.

DORADZTWO PODATKOWE – reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi i sądem, porady, opinie, wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych

KADRY I PŁACE – sporządzanie list płac, obliczanie składek, prowadzenie kart wynagrodzeń, roczne rozliczenia podatkowe pracowników, raporty dla zarządów

Biuro Księgowo-Rachunkowe PARTNERZY gwarantuje, że żadna firma, będąca pod jego fachową opieką, nie dozna nigdy najmniejszego uszczerbku ze strony jakiegokolwiek szczebla organów skarbowych.

Nasza firma mieści się w centrum Warszawy. Wkrótce otwieramy także oddział we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy.